Ana Sayfa E-Posta Form Site Haritası
 
MÜZİK VE SİNEMA YAPIMCILARI SANATÇILARI DAĞITIMCILARI
DERNEĞİ 2006
 

VİZYONUMUZ  
   
 
Sadece yurt içi müzik piyasasına değil aynı zamanda yurt dışındaki dinleyici ve izleyiciye de ulaşan üye yapımcı, dağıtımcı ve sanatçılarımız çok geniş bir kitleye hitap ettiklerinin bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmektedirler. Dinleyici, yapımcı, sanatçı ve dağıtımcı olarak bir bütün halinde,  müziğin yaşanan sorunlarına dernek adına yapılan ve yapılacak olan çözüm bulma arayışı, kalite ve seviyenin yükseltilmesi çalışmaları farklı boyut ve zeminlerde genişletilerek sürdürülecektir. Bu amaçla sadece dernek bünyesinde değil en kısa zamanda Müzik Meslek Birliği çatısı altında bir araya gelinerek daha kapsamlı ayrı bir oluşum da hedeflenmektedir. Gerek yurt içi gerekse yurtdışındaki benzeri dernek ve meslek birlikleri ile ortak platformlarda hareket edilerek büyük bir görevdeşlik oluşturulmaya gayret edilecektir. Ayrıca Müyader’in, ülke genelinde açacağı yeni şube ve faaliyetleri ile etki alanını genişletme çabaları sürecektir.   
 
 
   

 
 

...Müyader.Org