Ana Sayfa E-Posta Form Site Haritası
 
MÜZİK VE SİNEMA YAPIMCILARI SANATÇILARI DAĞITIMCILARI
DERNEĞİ 2006
 

BASIN BÜLTENİ  
   
 
MÜZİK VE SİNEMA YAPIMCILARI SANATÇILARI DAĞITIMCILARI DERNEĞİ - MÜYADER...
Sanatın, toplumların seviyesini gösteren bir ayna gibi olduğu hükmü sanırız hemen herkesin hemfikir olduğu bir tespit olsa gerek. Tarihte ve günümüzde yaşanan olayların bu yargıyı doğruladığı ise bir gerçektir. Marifetin iltifata tabi olduğu ve itibar gösterilmeyen, müşterisi kalmayan bir metanın zayi olacağı sözü ise, adeta bugün içinde bulunduğumuz durumu yansıtır mahiyettedir.

Dile getirdiğimiz bu hassasiyete toplumumuzun büyük bir kesiminin yeterince duyarlılık gösteremediğini üzülerek ifade etmek isteriz. Dinleyicilerimizin korsan yayını, internetten müzik indirerek mp3’ler oluşturmayı bir hak ihlali, hırsızlık ve kul hakkı olarak görmemesi ve normal karşılaması yaşanan sıkıntıyı kat kat arttırmaktadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda zaman zaman yapılan değişikliklere rağmen sesli ve görüntülü yayıncılık sektörünü rahatlatacak düzenlemeler eksik kalmıştır. Cezalar caydırıcı olmadığı gibi mevcut yasa hükümleri de ciddi anlamda uygulanmamakta, suçu işleyen kişiler aynı nedenle defalarca yargı önüne çıkmaktadır. Kolluk görevlileri, tanımlanan suç bir kamu suçu sayılması ve şikâyet gereksinimi olmamasına rağmen caydırıcı şekilde harekete geçmemekte, idari ve siyasi otorite üzerine düşen görevi yerine getirmekte yavaş kalmaktadır. Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da kendilerinden beklenen çabayı göstermediği ortada duran bir gerçektir. Yollar, köprüler, üst geçitler, meydanlar, semt pazarlarında korsan cd satışı yapan kişilere dur denilememektedir.

Son yıllarda teknolojide yaşanan baş döndürücü yenilikler, internetin insanlığa sunduğu büyük katkı ve beraberinde bu durumun kopyalamayı oldukça kolaylaştırması gibi nedenlerle suiistimallerin çok fazla arttığına tanık olmaktayız. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren ve korsan yayın diye nitelendirilen emek hırsızlığı ve hak gaspının önü alınamaz boyutlara ulaşması oldukça kaygı vericidir. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu duruma ve yıllardan beri yaşanan büyük sıkıntılara kalıcı bir çözüm bulunamamasının en fazla yapımcı, sanatçı ve dağıtımcıları etkilediği bir gerçektir. IFPI (Uluslarası Fonogram Yapımcıları Birliği)’nin 2003 yılı Korsan Raporu’na göre 1999 yılında 510 milyon adet korsan cd üretilirken 2003 yılında bu rakam 1,1 milyara ulaşmıştır. Bu durum, dünyada satılan her 3 cd den birinin korsan ürün olması demektir. Ülkemize gelince, müzik sektörünün cirosu 1991 yılında 200 milyon dolar iken 2001 yılında 50 milyon dolar seviyesine düşmüştür. Şu anki durum çok daha iç karartıcıdır. Tahminlere göre korsan yayıncılığın oranı % 60’lara çıkmıştır ki bu da 300 trilyon liralık bir korsan pazarı olduğunu göstermektedir.2005 yılı içerisinde ele geçirilen korsan yayın sayısı tam 6 milyon 477 bin adettir.2005 yılı temmuz ayında üretilen görüntülü ve sesli cd, dvd, kaset vs sayısı 2.701.160 adet iken 2006 yılının aynı döneminde bu rakam 1.931.166 da kalmıştır. Görüldüğü üzere satışlarda önemli düşüşler söz konusudur. Bu örnekleri arttırmak elbette mümkündür, ancak şu ana kadar sıraladığımız rakamlar dahi korsan yayının müzik yapımcı ve emekçilerine vurduğu darbeyi izaha yetmektedir.…

Yukarıda özetle dile getirilen sorunlara çare bulunması konusunda birkaç aydan beri bir araya gelerek toplantılar yapan müzik ve sinema yapımcı, sanatçı ve dağıtımcıları olarak bizler, bir dernek kurmanın gerekliliği üzerinde fikir birliğine varmış bulunmaktayız.

MÜZİK VE SİNEMA YAPIMCILARI, SANATÇILARI, DAĞITIMCILARI DERNEĞİ yada kısa adıyla MÜYADER olarak bilinen derneğimiz 1 eylül 2006 tarihi itibarıyla kurulmuş olup inşallah hayırlı projelere imza atmayı, sorunların çözümünde etkin bir rol oynamayı kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Müzik piyasasında saygın bir yere sahip müzik yapımcısı ve sanatçılarının yer aldığı derneğimiz önümüzdeki aylarda çeşitli illerde şubeler açarak kendisine çizdiği misyon doğrultusunda aynı hedefleri benimsemiş yeni üyelerin de katılımıyla daha da büyüyecek ve genişleyecektir.

Derneğimiz müzik ve sinema yapımcı ve dağıtımcıları ile sanatçılarının mesleki, sanatsal, kültürel, ekonomik ve ticari haklarını, korumak, geliştirmek, yaymak ve bu alanlarda dayanışmayı sağlama amacının yanı sıra, gerçekleştirmeyi planladığı projeler yoluyla öncü bir rol üstlenmeyi de hedeflemiştir.

Derneğimizin kurucu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır: Azim Dağıtım, Ajans Yıldırım, Metropol Müzik, Beyza Müzik, Marmara Müzik, Moral Prodüksiyon, Berekat Yayınevi, Adım Prodüksiyon, Pozitif Yapım, Medya Ofis Prodüksiyon ile yine müzik camiasının sevilen sanatçılarından Hakan Aykut, Mustafa Demirci, Ali Oktay ve Eşref Ziya Terzi. MÜYADER geçici yönetim kurulu başkanlığını sanatçı ve avukat Ali OKTAY üstlenmiş olup Azim Dağıtım Genel Müdürü Hasan Taştan Yıldız, Ajans Yıldırım kurucu ortağı Selim Sırrı Kaya ve sanatçı Hakan Aykut ise derneğin geçici yönetim kurulu üyeleridir.

Müyader olarak derneğimizin yapacağı işler ve amaçlarımız özetle şu şekildedir:

1- Kurs, seminer, konferans, panel, kongre gibi eğitim çalışmaları ve organizasyonlar düzenlemek,

2- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, temsilcisi olmak,

3- Derneğin amacına uygun sesli, görüntülü, basılı yayınlar yapmak veya yaptırmak. Bu amaç doğrultusunda matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, internet ortamından istifade ederek web siteleri kurmak, dijital iletim imkânlarından yararlanmak.

4- Derneğe gelir temin etmek ve / veya tanıtım amaçlı olarak ulusal ve uluslar arası fuarlar, kermesler, sergiler, konserler, radyo, televizyon programları yapmak ve benzeri her türlü sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerde bulunmak, katılmak.

5- İllegal yollarla sesli veya görüntülü müzik ve sinema eseri satışı, internet, mp3, cd, dvd, vcd radyo, televizyon yayınları gibi değişik vasıtalarla dernek üyelerinin uğradığı maddi ve manevi zararın telafisi için gerekli her türlü girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak teknik, hukuki ve diğer legal yollarla mücadele etmek.

6- Dernek üyeleri arasında olumlu bir sinerji oluşturmak, yapım, dağıtım, üretim vs konularda uyulacak asgari kuralları belirlemek, piyasa şartları içerisinde üyelerin haksız rekabetten, kötü niyet ve yaklaşımdan dolayı uğradığı veya uğrayacağı zararların giderilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Müyader’in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın aradığı şartları taşıyan her müzik ve sinema yapımcısı, dağıtımcısı, sanatçısı, eser sahibi gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olma hakkına sahiptir. Ancak herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemiş bulunan kişi veya ticari ve şahsi ahlak bakımından kötü şekilde adı duyulmuş olan gerçek yada tüzel kişilerin ise üyelik başvurusu yönetim kurulunca kabul edilmemektedir.

Saygılarımızla

 
 
   

 
 

...Müyader.Org