Ana Sayfa E-Posta Form Site Haritası
 
MÜZİK VE SİNEMA YAPIMCILARI SANATÇILARI DAĞITIMCILARI
DERNEĞİ 2006
 

Dikkat 17.05.2007 Son Gün  
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR!...

14.11.2002 tarihinden beri uygulanmakta olan Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,17.05.2006 tarihinde yayınlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’le birlikte artık yürürlükten kaldırılmış durumda.
    
Peki yeni yönetmelik neler getiriyor,hangi değişiklikleri kapsıyor?    

Yeni yönetmelikte ‘eser sahibi’’sinema eseri’’sinema filmi’ gibi kavramların tanımları daha detaylı yapılırken,ISRC ve ISWC kodlarının tanımlarına da açıklık getiriliyor.Yapılan tanımlamaya göre ISRC,Müzik eserlerinin belirlenmesini sağlayan ve Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği(IFPI),ve Uluslararası Eser Sahipleri Konfederasyonu (CISAC) tarafından verilen uluslar arası kayıt kodunu ifade eder.
           
Zorunlu kayıt ve tescil :
    
Zorunlu kayıt ve tescil ile ilgili eski yönetmelikten farklı olarak,müracaat esnasında istenen evraklar konusunda şu hususlar dikkat çekiyor:

Eski Yönetmelikte yapımcılar için aranan mali hakların devredildiğini gösteren sözleşmenin onaylı örneği yerine,yeni yönetmelik hak sahipliğini gösteren ve aksinin ispatı halinde  her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun üstlenildiğine dair taahhütnameyi öngörüyor.Taahhütnamenin örneği yönetmelikte  belirtilmiş durumdadır.

Sinema eserlerini içeren yapımlar için ek olarak  18.02.2005 tarihli Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik gereği yapılan değerlendirme ve sınıflandırmanın  sonucunu gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.

Kayıt ve tescili gerçekleştirilen yapımın eski yönetmelikte 5 adet kopyası istenirken ,yeni yönetmelik,dijital ortama kaydedilmiş(DVD,VCD,Audio CD gibi)  1 adet kopyayı yeterli saymaktadır.
              
Yapımcı belgesi ve yapımcı kodu:
   
Yeni yönetmelik bu hususta şöyle bir prosedür getirmiş:Ticaret Odasınca düzenlenen Faaliyet Belgesi ve ilgili meslek birliği tarafından verilen yapımcılık yapabileceğine dair Nitelik Belgesini ibraz eden kişiler ,Bakanlıktan bir yıl süreli geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu alırlar.Yapımcı belgesi ,sinema eserlerini içeren yapımlar için 1 adet ,müzik eserini içeren yapımlar için 2 adet yapım gerçekleştirmesi halinde sürekli hale çevrilir.Yine önemli olarak ,bu faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde yapımcı kodu ve yapımcı belgesi 5 yılda bir yenilenir.Yine yapımcılar,adres  ve faaliyet değişikliklerini 30 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Özel İşaret ve Kodlar:

Kayıt ve tescili gerçekleştirilen eserler veya yapımları içeren taşıyıcı materyaller üzerinde  ses kaydı içeren yapımlar için (p) ,diğer eser nüshaları ve yapımlar için © harfi ile birlikte ticari dolaşıma sunum tarihi ,hak sahibinin adı veya unvanını gösteren işaretin bulundurulması zorunludur.Bu işaretlerin yanı sıra müzik eserini içeren yapımlarda Uluslararası Yapımcılar Birliği tarafından verilen Uluslararası Standart Kayıt Kodu (ISRC) veya Uluslararası Eser Sahipleri Konfederasyonu tarafından verilen Uluslararası Standart Müzik Eseri Kodu  (ISWC) kullanılması da zorunludur.Bu kodun verilmesine ilişkin tüm iş ve işlemler IFPI veya CISAC tarafından ülke içinde belirlenen kuruluş ve ya birlik tarafından yürütülür.      

Peki eski kayıt tescil ve eser işletme belgeleri in durumu ne olacak? Bu konuda endişeye gerek yok.Çünkü bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce  usulüne uygun şekilde hak sahiplerine verilen  kayıt ve tescil belgeleri ile eser işletme  belgeleri geçerliliklerini muhafaza etmektedir.

Son olarak önemli bir uyarı ile yazımıza son verelim. Bu yönetmeliğin  yayımından önce verilmiş  yapımcı belgelerinin ,yönetmeliğin yayım tarihi olan 17.05.2006 den itibaren 1 yıl içerisinde yenilenmesi gerekmektedir


  Arşivden Haberler  
 
 
 • Müyader üye çalışmalarına hız verdi. - 20.03.2012
 • Üyelerimize önemli duyuru - 23.04.2007
 • Dikkat 17.05.2007 Son Gün - 21.04.2007
 • Müyader Konser Organisazyonu - 17.04.2007
 •  
   
   

  ...Müyader.Org